ติดต่อเรา
งานแผนพัฒนาและระบบคุณภาพ    
อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ ชั้น 4    
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล    
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400    
โทร 02-640-9835 / 02-354-8543-9 ต่อ 1126    
     
 
สงวนลิขสิทธิ์© พ.ศ. 2561 งานแผนและพัฒนาองค์กร
คณะสาธารณสุขศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2354-8543-9 ต่อ 1126
, 1119