คลิกที่นี่

โปรแกรมตรวจสุขภาพ รายการตรวจสุขภาพทั่วไป เบิกได้

คลิกที่นี่

โปรแกรมตรวจสุขภาพ รายการตรวจพิเศษ เบิกไม่ได้

คลิกที่นี่

รายการตรวจสุขภาพสำหรับ พนักงานราชการ, ลูกจ้างชั่วคราว

คลิกที่นี่

อัตราค่าบริการ คลินิคนวดแผนไทยประยุกต์

คลิกที่นี่

การอ่านผลการตรวจสุขภาพเบื้องต้น

บริการของเรา

  • บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

    ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่

  • คลินิคนวดแผนไทยประยุกต์

    นวดแผนไทยประยุกต์

  • บริการด้านสิ่งแวดล้อม

    ตรวจวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม