• ติดต่อเรา


  ศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  อาคารเทพนม เมืองแมน (อาคาร 5)
  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

  โทรศัพท์ 02 354 8557
  โทรสาร 02 354 8559
  E – mail : ophets.health@gmail.com
  วัน-เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
  ปิดทำการ: เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตกฤษ์
 •  
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม