• แพ็กเกจบริการวิชาการของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พิเศษสำหรับช่วง 1 กันยายน 2565 — 31 ธันวาคม 2566

  •  
  • ดาวน์โหลดรายละเอียด


  • หลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าบริการในการให้การบริการทางวิชาการของคณะสาธารณสุขศาสตร์

  •  
  • ดาวน์โหลดประกาศฯ