วิสัยทัศน์


วิสัยทัศน์ :

องค์กรชั้นนำด้านการศึกษาวิจัย และนวัตกรรมการพัฒนาสุขภาพชุมชนที่ยั่งยืน

ปรัชญา :

ศูนย์กลางเครือข่ายด้านการศึกษา ฝึกอบรมและวิจัยสุขภาพชุมชนในระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ

ติดต่อเรา

อาคารจรัส ยามะรัต(อาคาร 4) ชั้น 7 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 0 2354 8543
https://www.ph.mahidol.ac.th/phch/

footer logo