หลักสูตร


ระดับปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาเอกอนามัยชุมชน

จุดเด่นของอนามัยชุมชน

 

ติดต่อเรา

โทรศัพท์: 0 2354 8543
เว็บไซต์: https://www.ph.mahidol.ac.th/phch/

footer logo