อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง และบริหารแบรนด์ให้โดดเด่นในยุคดิจิทัล

 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยการจัดการ และสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (INT) ในหัวข้อ"การสร้าง และบริหารแบรนด์ให้โดดเด่นในยุคดิจิทัล (Brand Building and Brand Management in Digital Era)" วิทยากรโดย คุณอนรรฆวี ชูรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านการตลาดกลาง บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) โดยมีทีมบริหาร คณาจารย์ บุคลากร และกลุ่ม Start up เข้าร่วมอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจสูตรสำเร็จการสร้างแบรนด์ (Brand Recipe) พร้อมร่วมทำ workshop เพื่อสร้างตัวตนของแบรนด์ที่นำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

5.jpg
4/12/2023 4:06:47 PM
Size (KB)  :  289 KB
25.jpg
4/12/2023 4:06:37 PM
Size (KB)  :  158 KB
1.jpg
4/12/2023 4:07:04 PM
Size (KB)  :  328 KB
2.jpg
4/12/2023 4:07:28 PM
Size (KB)  :  554 KB
3.jpg
4/12/2023 4:07:19 PM
Size (KB)  :  335 KB
4.jpg
4/12/2023 4:06:41 PM
Size (KB)  :  394 KB
6.jpg
4/12/2023 4:06:53 PM
Size (KB)  :  208 KB
7.jpg
4/12/2023 4:06:51 PM
Size (KB)  :  342 KB
8.jpg
4/12/2023 4:06:43 PM
Size (KB)  :  170 KB
9.jpg
4/12/2023 4:06:39 PM
Size (KB)  :  434 KB
10.jpg
4/12/2023 4:07:15 PM
Size (KB)  :  279 KB
11.jpg
4/12/2023 4:07:05 PM
Size (KB)  :  412 KB
12.jpg
4/12/2023 4:06:57 PM
Size (KB)  :  349 KB
13.jpg
4/12/2023 4:07:10 PM
Size (KB)  :  260 KB
14.jpg
4/12/2023 4:07:00 PM
Size (KB)  :  314 KB
15.jpg
4/12/2023 4:06:55 PM
Size (KB)  :  276 KB
16.jpg
4/12/2023 4:06:45 PM
Size (KB)  :  110 KB
17.jpg
4/12/2023 4:07:20 PM
Size (KB)  :  355 KB
18.jpg
4/12/2023 4:07:17 PM
Size (KB)  :  380 KB
19.jpg
4/12/2023 4:06:49 PM
Size (KB)  :  272 KB
20.jpg
4/12/2023 4:07:12 PM
Size (KB)  :  365 KB
21.jpg
4/12/2023 4:07:30 PM
Size (KB)  :  460 KB
27.jpg
4/12/2023 4:07:22 PM
Size (KB)  :  94 KB
22.jpg
4/12/2023 4:07:24 PM
Size (KB)  :  441 KB
23.jpg
4/12/2023 4:07:08 PM
Size (KB)  :  314 KB
24.jpg
4/12/2023 4:07:02 PM
Size (KB)  :  420 KB
26.jpg
4/12/2023 4:07:26 PM
Size (KB)  :  301 KB
Pages:     1