กลุ่มเครื่องมือจุลชีววิทยา

03

>บริการด้านห้องปฎิบัติการ >กลุ่มเครื่องมือจุลชีววิทยา
ถังไนโตรเจนเหลว (Liquid Nitrogen) ยี่ห้อ Taylor-Wharton รุ่น LS3000 และ UN1977
เครื่องนับจำนวนเซลล์และวิเคราะห์ปริมาณจำเพาะของเซลล์ (Flow cytometer) ยี่ห้อ Amnis รุ่น Flowsight
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-Time PCR) ยี่ห้อ Roche รุ่น Light Cycler 96
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม (PCR) ยี่ห้อ Roche รุ่น TC 9639
เครื่องแยกสารพันธุกรรมโมเลกุลใหญ่ (Pulsed Field Gel Electrophoresis) ยี่ห้อ Bio-Rad รุ่น CHEF MAPPER XA
เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท (Microplate reader) ยี่ห้อ Biotek รุ่น Synergy HT
กล้องจุลทรรศน์ 2 ตา (Microscope) ยี่ห้อ Olympus รุ่น CX20 และ CX22 LED
ตู้บ่มภายใต้สภาวะของก๊าซ (CO2 Incubator) ยี่ห้อ NUAIRE รุ่น NU-5510E
เครื่องตรวจวัดสารด้วยการดูดกลืนแสง (UV-Vis Spectrophotometer) ยี่ห้อ Agilent รุ่น 8454 UV-Vis
เครื่องถ่ายและวิเคราะห์ภาพเจล (Gel Documentation) ยี่ห้อ UVITEC รุ่น Fire Reader
ตู้บ่มเพาะเชื้อแบบเขย่า (Incubator Shaker) ยี่ห้อ GFL รุ่น 3033
ตู้แช่แข็ง - 80 องศาเซลเซียส (Freezer -80 °C) ยี่ห้อ Thermo Sciencetific รุ่น Forma 8600 series
เครื่องระเหยสารละลายหลายตัวอย่าง (Rotary Evaporator) ยี่ห้อ Buchi รุ่น R 300