>ติดต่อคณะ

BUILDING MAPS

Location

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

  • อีเมล์: saraban-ph@mahidol.ac.th
  • โทรศัพท์: 0 2354 8543

Map

Follow Us