ติดต่อเรา

แผนที่

แผนผัง

แผนผังคณะสาธารณสุขศาสตร์

ที่ตั้ง

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0 2354 8543
Fax: 0 2354 8558
เว็บไซต์: https://www.ph.mahidol.ac.th/
: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
: ส่งข้อความ

หมายเลขติดต่อหน่วยงานภายใน
ค้นหาบุคลากร