>ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ เรื่อง รายละเอียดประกาศ
8 มิถุนายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก สิทธิการประมูลเช่าพื้นที่บริเวณโรงอาหารอาคาร 2 ชั้น 1 โรงอาหารอาคาร 7 ชั้น 2 และพื้นที่บริเวณด้านหลังอาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์
23 มีนาคม 2563 ขยายเวลาการยื่นเอกสาร และชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับการประมูลร้านค้าการเช่าพื้นที่บริเวณโรงอาหารอาคาร 2 ชั้น 1 โรงอาหารอาคาร 7 ชั้น 2 และพื้นที่ด้านหลังอาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ เพื่อหาผู้ประกอบการร้านอาหาร และร้านเบ็ดเตล็ด
17 มีนาคม 2563 การประมูลสิทธิการเช่าพื้นที่บริเวณโรงอาหารอาคาร 2 ชั้น 1 โรงอาหาร อาคาร 7 ชั้น 2 และพื้นที่บริเวณด้านหลังอาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ เพื่อหาผู้ประกอบการร้านอาหาร และร้านเบ็ดเตล็ด
21 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การประมูลให้เช่าพื้นที่ภายในอาคาร เพื่อหาผู้ประกอบการ สำหรับจำหน่ายสินค้า/บริการอื่นๆ จำนวน 1 ร้าน
15 ตุลาคม 2562 การประมูลให้เช่าพื้นที่ภายในอาคาร เพื่อหาผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายเบเกอรี่ กาแฟสด เครื่องดื่ม และอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ จำนวน 1 ร้าน