>อัตลักษณ์

หลักเกณฑ์การใช้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

LOGO คณะสาธารณสุขศาสตร์

Logo Public Health Mahidol

Logo 77Years

Logo SDGs

Virtual Background

สีประจำคณะ

#F39566

สีชมพูอมส้ม

ราชพฤกษ์

ดอกไม้ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์