>อัตลักษณ์

LOGO คณะสาธารณสุขศาสตร์

Logo Public Health Mahidol

Logo 75Years

Logo SDGs

Virtual Background

Powerpoint Template

สีประจำคณะ

#F39566

สีชมพูอมส้ม

ราชพฤกษ์

ดอกไม้ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์