กลุ่มเครื่องมือทั่วไป

04

>บริการด้านห้องปฎิบัติการ >กลุ่มเครื่องมือทั่วไป
เครื่องชั่งไฟฟ้า 6 ตำแหน่ง ยี่ห้อ Mettler Toledo รุ่น XP26
เครื่องเก็บตัวอย่างน้ำ (Kemmerer Depth sampler)
เครื่องเก็บตัวอย่างดินแบบ Birge-Ekman ขนาด 9*9นิ้ว
เครื่องวัดออกซิเจนละลายน้ำ ยี่ห้อ YSI รุ่น 550A
เครื่องวัดความเป็นกรด ด่างแบบพกพา ยี่ห้อ Mettler Toledo รุ่น Five Go
เครื่องวิเคราะห์การตะกอน ยี่ห้อ VELP รุ่น JLT6
เครื่องวิเคราะห์พลังงานความร้อน (Bomb Calorimeter) ยี่ห้อ IKA รุ่น C5000