2566

>ข่าวประชาสัมพันธ์ >ข่าว "ม.มหิดลพร้อมมุ่งบรรลุเป้าหมาย'Carbon Neutral'จากก้าวเล็กๆ สู่อนาคตที่ยิ่งใหญ่"
ข่าว "ม.มหิดลพร้อมมุ่งบรรลุเป้าหมาย'Carbon Neutral'จากก้าวเล็กๆ สู่อนาคตที่ยิ่งใหญ่"

ข่าว "ม.มหิดลพร้อมมุ่งบรรลุเป้าหมาย'Carbon Neutral'จากก้าวเล็กๆ สู่อนาคตที่ยิ่งใหญ่" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เนียมหอม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่พร้อมมุ่งสู่การเป็น "ส่วนงานนำร่องสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน" (Green and Carbon Neutral Faculty) และเป็นต้นแบบของการใช้พลังงาน และอนุรักษ์ของพื้นที่พญาไท กรุงเทพฯ ตลอดจนสร้างความตระหนักและร่วมผิดชอบในอนาคตของ "โลกสีเขียว" จนปัจจุบันสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก 1,474 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เหลือเพียงประมาณ 1,180 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ข่าวได้รับการเผยแพร่แล้วทางสื่อมวลชนดังนี้ค่ะ

1. LINE TODAY 7-8-66 https://liff.line.me/1454988218-NjbXbq18/v2/article/gz6Mx9p?utm_source=copyshare

LINE TODAY 9-8-66 https://liff.line.me/1454988218-NjbXbq18/v2/article/DRrJV1w?utm_source=copyshare

2. ฐานเศรษฐกิจ 7-8-66 https://www.thansettakij.com/sustainable/zero-carbon/572735

3. สยามรัฐ 9-8-66 https://siamrath.co.th/n/468392

นสพ.สยามรัฐ 10-8-66 หน้า 9 https://op.mahidol.ac.th/ga/wp-content/uploads/twitter/news-2023-8-10-2.pdf

4. ESG News 5-8-66 https://www.facebook.com/100068841642053/posts/pfbid0ygXkwS2y6ukpL7Tuxdw8tEMGPsJwV5YgYkkUUnUAmvnMu1n1Um2ZQiXzBmMYRHKvl/?mibextid=cr9u03

5. เมดิคอลไทม์ 6-8-66 http://www.medi.co.th/news_detail41.php?q_id=2594

https://twitter.com/mahidolpr/status/1688371118527418369?s=20

6. ThaiPR.NET 7-8-66 https://www.thaipr.net/energy/3366462

7. RYT9.COM 7-8-66 https://www.ryt9.com/s/prg/3442384

8. newswit 7-8-66 https://www.newswit.com/th/ifoy1y7j4txl4e29x1n6d9ifyu86lz4p

9. นิตยสารสาระวิทย์ 8-8-66 https://www.nstda.or.th/sci2pub/carbon-neutral/

Cr : สัมภาษณ์ และเขียนข่าวโดย ฐิติรัตน์ เดชพรหม นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ) งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Update : 15 สิงหาคม 2566