2564

>ข่าวประชาสัมพันธ์ >"ม.มหิดล ผลิต "อาหารแห่งอนาคต"
"ม.มหิดล ผลิต "อาหารแห่งอนาคต"

ข่าว "ม.มหิดล ผลิต "อาหารแห่งอนาคต" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมลักษณ์ สรรพ่อค้า อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หัวหน้าทีมวิจัย โครงการวิจัยอาหารแบบข้นหนืดพร้อมบริโภคเพื่อผู้สูงวัยที่มีภาวะการกลืนลำบาก ซึ่งนอกจากเป็นอาหารแห่งอนาคตแล้ว ยังตอบโจทย์เทรนด์ "อาชีพแห่งอนาคต" ด้วย "นักกำหนดอาหาร" ซึ่งเป็นบัณฑิตคุณภาพของภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งเป็นอาชีพที่กำลังมาแรง สู่สังคมต่อไป

อ่านข่าว

1. ฐานเศรษฐกิจ 20-11-64 https://www.thansettakij.com/lifestyle/504027

2. LINE TODAY 19-11-64 https://liff.line.me/1454988218-NjbXbq18/v2/article/eLw1RWx?utm_source=copyshare
LINE TODAY 20-11-64 https://liff.line.me/1454988218-NjbXbq18/v2/article/603Ppra?utm_source=copyshare

3. สยามรัฐ 19-11-64 https://siamrath.co.th/n/299028

4. The Glocal 19-11-64 https://www.facebook.com/100720421465047/posts/430637691806650/?d=n

5. เรื่องเล่า ข่าวเกษตร 19-11-64 https://www.facebook.com/116504086402205/posts/668614511191157/?d=n

6. Health News Thailand 19-11-64 https://www.facebook.com/143696702651835/posts/1527772224244269/?d=n

7. ThaiPR.NET 19-11-64 https://www.thaipr.net/health/3124176

8. RYT9.COM 19-11-64 https://www.ryt9.com/s/prg/3275014

9. บลูชิพ 19-11-64 https://www.bluechipthai.com/information-ม_มหิดล_มุ่งนวัตกรรมเชิงรุกผลิตอาหารแห่งอนาคต-33333339
https://www.facebook.com/103360737845122/posts/463974388450420/?d=n

10. นิตยสารสาระวิทย์ 20-11-64 https://www.nstda.or.th/sci2pub/mahidol-future-food/

11. เมดิคอลไทม์ 21-11-64 http://medi.co.th/news_detail4.php?q_id=437

12. บ้านเมือง 22-11-64 https://www.banmuang.co.th/mobile/news/education/259466

Update : 22 พฤศจิกายน 2564